PVV-Almere stelt vragen aan het college over Almere2018

De nieuwe vereniging Almere2018 schittert niet van transparantie. We weten na enig speuren inmiddels dat Joost van den Donk de aangewezen voorzitter is geworden. Joost van den Donk is een lokale PvdA coryfee en creatief ondernemer. Penningmeester is Hajo de Vries financieel ondernemer ook uit Almere. Overige bestuursleden zijn onbekend. Jessey Jacobus Durand (secretaris).

Naast de in mei 2010 opgerichte vereniging zouden er volgens Ym de Roos, mede oprichter (burgerinitiatief) in een interview van Riet Wartenbergh (Stadsradio, PolitiekNu), nog twee stichtingen in het leven worden geroepen: een stichting om de besluiten te nemen en de andere voor het geld. Wat dan nog aan besluitvorming bij de leden in de vereniging overblijft is een raadsel?

Wie betaalde deze advertentie?

De beide heren Van den Donk en De Vries zijn actief via Twitter op het internet. Sinds het ontstaan van Anti Almere2018 is de informatiekraan helemaal door beide dichtgedraaid. Het ‘schikt’ de heren bijvoorbeeld niet om ons tekst en uitleg te geven over een (full color) pagina grote advertentie, welke daags voor de kickoff van de vereniging werd afgedrukt in Almere Vandaag, het lokale sufferdje van Almere.  Aangezien de advertentie opdook in de VVV bijlage aan de achterzijde van Almere Vandaag, de Almere City Marketing pagina’s, wilde wij graag weten wie er voor de kosten van de advertentie mocht opdraaien. De heren wilden deze vraag niet beantwoorden.

Dat dit schimmenspel nog wat heeft doorgetterd in ‘kringen’, mag duidelijk zijn nu de grootste politieke partij in Almere, de PVV, hierover vragen aan het college heeft gesteld:

Afzien van kandidatuur Almere voor Europese Culturele Hoofdstad 2018
PVV – 15 juli 2010 – R.E.D.K. Gommers

Toelichting:
Nu het college van Burgemeester en Wethouders heeft laten weten dat wordt afgezien van de kandidaatstelling van Almere als Europese Culturele Hoofdstad 2018, mag er geen cent van de belastingbetaler meer aan dat project worden besteed. Dit geldt des te meer, nu de gemeente bij teruglopende inkomsten in deze moeilijke economische tijd het geld van de belastingbetaler alleen maar behoort uit te geven aan belangrijke zaken als steun voor zieken, zwakken en ouderen. De wens van het naar onze mening elitaire burgerinitiatief Almere 2018 om toch nog geld aan dit volgens ons onzinproject te besteden, moet niet worden gehonoreerd.

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
– garandeert u dat, nu de gemeente heeft besloten om Almere niet kandidaat te stellen als Europese Culturele Hoofdstad 2018, er geen cent van de belastingbetaler meer wordt besteed aan dit project? Noch door gemeente, noch door instellingen, zoals Almere City Marketing en museum de Paviljoens, waar de gemeente subsidie aan verstrekt?

– bent U bereid om door de gemeente gesubsidieerde instellingen die ondanks dit besluit toch subsidiegeld in dit project blijven steken, te korten op hun subsidie? Zo niet, waarom niet?

Wordt vervolgd.

Advertenties
Geplaatst in Geen categorie | Tags: , , | 1 reactie

Stadsbestuur Almere ziet het ook niet meer zitten

Was het eerst de gemeenteraad die geen fiducie meer had in ‘Almere Culturele Hoofdstad van Europa’, inmiddels heeft het bestuur van de stad zich daarbij aangesloten. Koning Kolder rept nog wat na bij Omroep Flevoland. Hij beseft nog niet dat de doodsklap aan zijn idee zojuist is uitgedeeld. Over niet al te lange tijd kan ook deze website geplaatst worden in het ronde archief.

 
Culturele Hoofdstad: Niet doen!

Almere Culturele Hoofdstad 2018: Niet doen!

Almere stelt zich niet kandidaat voor de titel Europese culturele hoofdstad 2018
06-07-2010 Bron: Almere.nl

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten niet te streven naar de nominatie voor de Europese culturele hoofdstad van 2018.

In februari 2010 werden de resultaten van een verkenning naar de kansen en mogelijkheden voor de kandidatuur gepresenteerd. Het toenmalige college besloot de keus voor een volgende stap aan het nieuwe college over te laten, omdat dit een besluit is wat gevolgen heeft voor een langere periode.

Het huidige college heeft besloten dat de gemeente Almere zich in 2012 niet kandidaat gaat stellen voor het verwerven van de titel Europese culturele hoofdstad van 2018. Het college is van mening dat het voor de stad te vroeg komt en dat er eerst andere prioriteiten zijn om uitgevoerd te worden. In een persoonlijk gesprek is het burgerinitiatief Almere2018 op de hoogte gesteld door de wethouder cultuur. Zij heeft daarbij aangegeven dat het college grote waardering heeft voor de inspanningen die het burgerinitiatief heeft geleverd.

Geplaatst in Geen categorie | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Almere2018 is een burgerinitiatief en niet te stoppen

Anti Almere2018 heeft haar eigen LinkedIn groep, deze heet, hoe toepasselijk: STOP Almere2018. Omdat er een aardig discussie is gestart door nota bene de ‘vaandeldrager’ van Almere2018 Marcel Kolder, plaatsen we die hier omdat je op LinkedIn lid moet zijn om dit te kunnen lezen. Wij begrijpen dat enkele mensen – met reden – geen lid willen worden van onze LinkedIn groep, maar we willen hen deze informatie niet onthouden.

Adres van de STOP Almere2018: http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=2412589&trk=anet_ug_hm 

Marcel Kolder
CEO and senior identity specialist at Draoidh

Almere2018 is een burgerinitiatief en niet te stoppen.

Peter Aggenbach
Visionary Entrepreneur Virtual Worlds / Social use of ICT (internet)
We zullen zien! Het hangt ervan af of het Almere2018 überhaupt lukt om aangewezen te worden als Culturele Hoofdstad. Als dit niet lukt is het snel afgelopen natuurlijk. Wat kan het jou schelen joh, verander je gewoon je statuten en schreeuw je lekker door over iets anders.

Zie: https://antialmere2018.wordpress.com 

Marcel Kolder
CEO and senior identity specialist at Draoidh
Almere 2018 is een ontwikkelmaatschappij voor de sociaal-culturele kant van Almere tot maar vooral ook na 2018. Dat staat in de statuten. Almere kent een reputatie van bouwen, maar veel andere zaken lopen achterop. Facilitieiten voor onze jeugd, onze stadseconomie en onze beleving van de stad. Onze identiteit en cultuur. Almere 2018 is een bewuste interventie om deze stad na te laten denken over wat zij nu echt wil met de stad. Het gaat niet om het jaar 2018. Het gaat over visie op onze stad. Op dit moment een stad die het laagst van alle nieuwe steden in Nederland scoort als het gaat over onderwijs, werk (ook niveau), sport en cultuur. Almere 2018 biedt de stad (en dan heb ik het niet over het bestuur van deze stad maar de mensen) een kans om bovenop een relatief kleine investering (het burgerinitiatief heeft nimmer een bedrag in de mond genomen, en je zal verbaasd staan) een extra financiële stimulans krijgt om door te pakken op de ‘zachte kant’. De onderontwikkelde kant van deze stad. Want als de bestaande stad onaantrekkelijk blijft voor bewoners en bezoekers, voor bedrijven en voor toekomstige bedrijven, zien we het somber in. Almere is voor veel bewoners vanwege het goede woonklimaat een mooie stad. Maar de onevenwichtigheid zit hem in het gebrek aan banen, aan bedrijven en urbane aantrekkelijkheid om mensen te binden aan deze stad. Ik stel je voor eens mee te denken over deze zaken in plaats van overal tegen te zijn. Verder zijn de statuten zo opgesteld dat straks én de vereniging Almere 2018 en de andere entiteiten zoals het cultuurfonds 2018 op zal gaan in een ‘sustainable’ verhaal. Want al redden we het niet in 2012, 2014 of 2018, wat overblijft is de moeite allengs al waard. Visie op onze sociaal-culturele identiteit. Verbinding is het juiste begrip hierin. Verbinding tussen mensen, stad, infrastructuur en cultuur. Verder blijft het een burgerinitiatief. Een initiatief waar alle partijen mee kunnen doen. Daarom is eerstens gekozen voor een verenigingsstructuur. Leden bepalen het beleid van de vereniging. Dat heet democratie en transparantie.

Peter Aggenbach
Visionary Entrepreneur Virtual Worlds / Social use of ICT (internet)
We praten hier (als stop/anti Almere2018) niet over een totaalbeeld over lengte van jaren. Het gaat hier slechts over het idee dat Almere in 2018 Culturele Hoofdstad van Nederland ‘moet/mag’ worden. Daar ben ik tegen. Hoofdzakelijk ben ik daar tegen om twee redenen:

1.) Ik vertrouw jou én die halve gare PvdA kliek, die op de achtergrond een hoofdrol opeist, in het geheel niet. Mijn observaties tot nu tot wijzen enkel op dubbele agenda’s en vriendjespolitiek.

2.) ‘Jullie’ zijn tot op heden niet in staat gebleken om tot een (goede) financiële onderbouwing te komen van dit (Almere Culturele Hoofdstad in 2018) idee.

De rest van je betoog is leuk en aardig, maar ik zie dergelijke culturele ontwikkelingen in deze stad liever in handen van de gemeentelijke organisatie, door correct genomen politieke besluiten en niet door een handjevol kunst- en cultuurliefhebbers waar ik, of elk ander zelfstandig individu, geen enkele boodschap aan heeft.

Marcel Kolder
CEO and senior identity specialist at Draoidh
Almere2018 praat al vier jaar over het totaalbeeld wat we met de stad willen bereiken, heb daar twee jaar geleden in een mooi boekwerk van Kluwer ‘Nieuwe Makers’ een pittig verhaal over geschreven. Als jij enkel over dat bewuste jaar wil praten (dan heb je onze boodschap niet begrepen) moet je blijkbaar met andere mensen dan met onze groep praten. Dan is deze discussie zinloos. Verder hebben we hebben een evenwichtig verdeeld politiek ledental, D’66 is met veel leden goed bij ons vertegenwoordigd, maar ook veel VVD-leden en CDA-leden steunen ons. Ik heb het niet allemaal paraat, maar ik sprak laatste met Leefbaar Almere en ook deze club vindt ons idee charmant en lovenswaardig. Peter, dus onze discussie gaat over appels en peren. Dus stopt deze nu. Prettige dag verder, en groeten aan Joke.

Peter Aggenbach
Visionary Entrepreneur Virtual Worlds / Social use of ICT (internet)
Je bent niet alleen een groot ego, je bent een potentaat met dictatoriale trekjes. Je bent werkelijk de laatste persoon in deze stad met wie ik in een ruimte wil verkeren. Dat zal dan ook niet gebeuren.

Bovendien is de discussie op deze pagina, inclusief de groep hier aangemaakt, niet in jouw beheer, noch is het aan jou om te bepalen hoe de discussie zich hier verder ontwikkeld. Als jij je eruit terugtrekt zal het mij worst wezen, echter mij zal jij noch hier, noch elders online, de mond kunnen snoeren.

Marcel Kolder
CEO and senior identity specialist at Draoidh
Ik hoef je niet de mond te snoeren. Dat gebeurt vanzelf. Groeten aan Joke.

Geplaatst in Geen categorie | 1 reactie

‘Vereniging Almere2018’ krijgt tegenhanger in ‘Anti Almere2018’

Afgelopen zaterdag is officieel de ‘Vereniging Almere2018’ gelanceerd. Op een leeg Esplanada hadden zij van Almere2018 een marktkraampje met wat zitjes neergezet, er moeten namelijk leden geworven worden ad 20,– EUR per lid. Die ene drumband die Almere rijk is was er ook en er stond zo’n stalen fles met lachgas(…) Waarschijnlijk was deze laatste aangerukt om de stemming erin te houden. Je zag allemaal ballonnetjes die e.e.a. een creatieve en culturele aanblik van het geheel gaven; ahum.

Stedenstrijd Culturele Hoofdstad

Stedenstrijd Culturele Hoofdstad: 40 miljoen over de balk

De ‘Vereniging Almere2018‘ heeft het onzalige plan geopperd om in het jaar 2018 van onze stad ‘Culturele Hoofdstad van Nederland’ te maken. Ook de steden Den Haag, Utrecht, Maastricht en Den Bosch doen mee aan de miljoenen verslindende race (RTL4: start op minuut 10:00) om dit ook daadwerkelijk te worden. Uiteraard is hierdoor de kans dat Almere het werkelijk wordt uitermate klein (ook de provincie Friesland doet mee, terwijl dat niet eens mag).

Natuurlijk vind ook Anti Almere2018 dat er best wat geld, zij het minder dan momenteel, naar culturele activiteiten kan in Almere. Wat wij niet willen is dat er in onze stad een exorbitant groot en kostbaar evenement komt dat niets met cultuur te maken heeft, maar alles met geld en bovendien ook nog eens in handen blijkt te zijn van gelukzoekers en grote ego’s verenigd in twee nieuwe stichtingen en een nieuwe vereniging.

Niet alleen Anti Almere2018 wil van het ondoordachte en onwezenlijke plan af, ook het Almeerse stadsbestuur wil er géén geld meer voor op tafel leggen. Op het internet circuleren enkele filmpjes van de betreffende gemeenteraadsvergaderingen waarin recent is besloten niet meer deel te nemen in Almere2018. (Filmpje 1 en filmpje 2).

Op deze website kunt u op de berichten reageren,….. Wat let u?

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen